Regulamin

Witryna dacobi.pl jest własnością NANO CORPORATION SRL

Korzystanie ze strony dacobi.pl (w tym odwiedzanie i kupowanie produktów) oznacza akceptację określonych warunków użytkowania, oczywiście w formie umowy prawnej pomiędzy użytkownikiem a NANO CORPORATION SRL, dlatego zaleca się przeczytaj uważnie poniższe akapity.

 

Odwiedzanie lub kupowanie produktów na stronie dacobi.pl automatycznie oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Ponadto korzystanie z jakichkolwiek innych obecnych lub przyszłych usług świadczonych przez NANO CORPORATION SRL oznacza akceptację tych samych warunków.

 

Ogólne informacje o produktach i cenach

Zdjęcia publikowane w serwisie są zgodne z rzeczywistością, ale czasami odcienie kolorów produktów mogą się nieznacznie różnić, ze względu na proces wykonywania zdjęć lub ustawienia monitora. Mogą również występować niewielkie różnice w konstrukcji materiałowej, ze względu na fakt, że niektóre produkty na stronie mogą mieć jakość repliki.

 

Klienci Dacobi.pl zawsze będą informowani o tym, czy produkt jest, czy nie ma w magazynie, czy można go sprowadzić na zamówienie, jak długo będzie przetwarzany i jak długo do nich dotrze. Informacje te zostaną przesłane e-mailem lub telefonicznie.

 

Zdjęcia produktów, ofert, cen i konkursów można zmienić z wyprzedzeniem, bez specjalnego powiadomienia.

 

Produkty sprzedawane za pośrednictwem dacobi.pl są nowe, w oryginalnym opakowaniu producenta iw momencie dostawy zawsze będą posiadały fizyczną fakturę fiskalną lub w formie elektronicznej. Dowód wpłaty jest dowodem wpłaty lub wyciągiem z konta kurierskiego.

Gwarancja

Produkty zakupione za pośrednictwem dacobi.pl objęte są zwykłą gwarancją przez okres 2 lat. Dlatego każdy dostarczony produkt, który ulegnie uszkodzeniu w trakcie użytkowania i nie będzie nosił śladów nieprawidłowego użytkowania, zostanie przez nas wymieniony.

 

Gwarancja prawna zgodności

Warunki gwarancji są zgodne z ustawą 449/2003 i O.G. 21/1992.

 

Polityka prywatności

Dacobi.pl ma ścisłą politykę poszanowania poufności danych klientów.

 

Właścicielem strony internetowej www.dacobi.pl jest NANO CORPORATION SRL (zwana dalej Spółką). Firma zaświadcza, że ​​będzie przestrzegać praw wynikających z ustawy nr. 677/2001 w sprawie ochrony osób w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, ustawy nr. 365/2002 o handlu elektronicznym, a także rozporządzenie nr. 34/2014 w sprawie ochrony konsumentów przy zawieraniu i wykonywaniu umów na odległość z późniejszymi zmianami.

 

Cele zbierania danych od użytkowników to:

 

Realizacja zamówienia i dostawa

Informowanie użytkowników o statusie ich konta na www.dacobi.pl

Informowanie użytkowników o ewolucji i statusie zamówień

Działalności komercyjne

Marketing i reklama

Promocja produktu

Badania rynku

 

Analiza zachowań konsumentów

Firma nie wysyła spamu. Każdy Klient, który podał swoje dane osobowe w serwisie www.dacobi.pl może zdecydować się na ich usunięcie z bazy. Firma wykorzysta informacje podane przez użytkowników wyłącznie w celu, w jakim zostały zebrane. Firma może przekazywać dane osobowe przekazane przez Ciebie innym firmom, z którymi współpracuje w celu świadczenia usług zleconych przez klientów, takim jak firmy kurierskie, firmy oferujące usługi marketingowe i reklamowe, usługi płatnicze i inne, tylko na bieżąco. zobowiązanie do zachowania poufności z ich strony. Niektóre informacje, które można podać osobiście (imię i nazwisko, adres e-mail, powiat) wysyłane są na określony czas do serwisu partnerskiego Zaufane Opinie firmy TRUSTED.ro, w celu wysłania w imieniu sklepu wiadomości do zarządzania niezależnymi opiniami klientów o naszych sklep. Opinia klientów zostanie opublikowana na feedback.trusted.ro. Informacje są automatycznie usuwane przez system usług partnerskich po osiągnięciu celu. Feedback.trusted.ro może wykorzystywać systemy stron trzecich do technicznego wysyłania wiadomości, aby mieć pewność, że dotrą one do klientów. „Wypełniając pola związane z Twoimi danymi podczas tworzenia konta i / lub składania zamówienia, wyrażasz zgodę na to, że dane te będą przechowywane, przetwarzane i wykorzystywane przez czas nieokreślony jako przestrzeń i czas w celach wymienionych powyżej. Firma zobowiązuje się do poinformowania użytkowników przetwarzania danych osobowych Prawa użytkowników Każda osoba ma prawo do ingerencji w dane oraz może żądać bezpłatnego sprostowania, aktualizacji, uzupełnienia, zablokowania lub usunięcia danych, jeżeli nie są wykorzystywane zgodnie z prawem lub są niekompletne i niedokładne, poprzez pisemne żądanie skierowane do Spółki zgodnie z pkt A. Każdej osobie przysługuje prawo sprzeciwu, w którym może sprzeciwić się przetwarzaniu przez nią danych przekazanych Spółce poprzez pisemny wniosek skierowany do Spółki zgodnie z pkt A.

 

Każdy ma prawo nie podlegać indywidualnej decyzji Spółki.

 

Każda osoba ma prawo zwrócić się do sądu, jeśli uzna, że doszło do naruszenia ochrony danych osobowych.

 

Każdy ma prawo zostać poinformowany przez Spółkę o przetwarzaniu jego danych osobowych

 

Każdy ma prawo dostępu do swoich danych poprzez pisemne żądanie skierowane do Spółki zgodnie z poniższym punktem.

 

Punkt A Aby skorzystać z tych praw, użytkownicy proszeni są o przesłanie pisemnego wniosku podpisanego i opatrzonego datą za pomocą skanu e-mail na adres info@dacobi.pl 

 Płatność

 

Płatności za zamówienie można dokonać korzystając z jednej z poniższych opcji:

 

  1. Wypłata zwrotów

Płatność za zamówienie zostanie dokonana w całości gotówką, w lei, kurierowi, który dostarczy przesyłkę. Płatność zostanie dokonana na podstawie faktury fiskalnej wystawionej przez NANO CORPORATION SRL zgodnie z poz. sztuka. 155 Ordynacji podatkowej faktura, która zostanie wysłana do klienta wraz z zamówionymi produktami na adres dostawy.

 

  1. Online z kartą bankową za pośrednictwem mobilpay (Visa / Visa Electron / Maestro / Mastercard)

 

 

Jeśli wybrałeś metodę płatności „Online kartą bankową”, konieczne jest wypełnienie formularza z informacjami o Twojej karcie na bezpiecznej stronie procesora płatności.

- Płatności kartami kredytowymi / debetowymi wydanymi pod logo Visa i MasterCard (Visa / Visa Electron i MasterCard / Maestro) są dokonywane za pośrednictwem systemu „3-D Secure” opracowanego przez organizacje, które zapewniają transakcje online z takim samym poziomem bezpieczeństwa jak te dokonane w bankomacie lub w środowisku fizycznym u sprzedawcy.

- „3-D Secure” zapewnia przede wszystkim, że żadne informacje związane z Twoją kartą nie są w żadnym momencie przekazywane ani przechowywane na serwerach sklepu ani na serwerach procesora płatności, dane te są wprowadzane bezpośrednio do systemów Visa. i MasterCard. Ważne, aby wiedzieć! - Za płatności kartą bankową nie jest pobierana żadna opłata!

 

Prawo autorskie

Cała zawartość witryny dacobi.pl (tekst, grafika, obrazy, przyciski, filmy, skrypty, programy i wszelkie inne dane) jest własnością NANO CORPORATION SRL i / lub jej współpracowników, partnerów i / lub dostawców i jest chroniona prawem autorskim prawo. Grafika, emblemat, nagłówek i obrazy na dacobi.pl nie mogą być używane w połączeniu z produktami lub usługami, które nie należą do NANO CORPORATION SRL, w sposób wprowadzający zamieszanie wśród klientów lub dyskredytujący witrynę dacobi.pl lub firmę NANO CORPORATION SRL. Wszelkie naruszenia praw autorskich można zgłaszać pod adresem info@dacobi.pl

 

Korzystanie z witryny

Dostęp, odwiedzanie, używanie lub kupowanie produktów i usług prezentowanych na stronie internetowej dacobi.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

Rejestracja jako użytkownik tej witryny oznacza dorozumianą zgodę na otrzymywanie wiadomości elektronicznych i telefonicznych związanych ze sprzedawanymi produktami. Ten aspekt może zostać później zmieniony lub anulowany bez żadnych kar dla klienta.

 Dostęp do serwisu

NANO CORPORATION SRL umożliwia nieograniczony dostęp do serwisu dacobi.pl w celach osobistych, ale nie daje mu prawa do pobierania, modyfikowania w całości lub w części, powielania w całości lub w części serwisu bez pisemnej zgody NANO CORPORATION SRL.

 Korekta błędnych informacji

Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich przeoczeń, błędów wyświetlania, które mogą wystąpić z powodu błędów edycyjnych, niedokładności lub błędów w oprogramowaniu, bez wcześniejszego powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek sytuacje, które mogą powstać z powodu błędów oprogramowania lub awarii technicznych na serwerze. NANO CORPORATION SRL nie ponosi odpowiedzialności za utratę informacji spowodowaną przez jakiekolwiek wady lub błędy oprogramowania, za pomocą którego strona jest zaprojektowana i hostowana, ani nie gwarantuje, że witryna, serwer lub wiadomości e-mail wysyłane przez dacobi.pl nie zawierają wirusy lub inne szkodliwe składniki, chociaż zrobi wszystko, co możliwe, aby temu zapobiec. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówień bez wcześniejszego powiadomienia w przypadku błędu lub błędu typograficznego.

Spory i konflikty. Obowiązujące prawo. sprzeczanie się

Wszelkie próby nieautoryzowanego dostępu do witryny dacobi.pl oraz wszelkie próby oszustwa będą zgłaszane właściwym organom. Korzystając z witryny (odwiedzając ją lub kupując), użytkownik zgadza się, że powyższe warunki użytkowania oraz wszelkie spory, które mogą powstać między użytkownikiem a firmą NANO CORPORATION SRL, będą podlegać prawu rumuńskiemu.

 Za jakąkolwiek wadę stwierdzoną po zakupie produktu na stronie dacobi.pl, kupujący może żądać naprawy lub wymiany wadliwego towaru zgodnie z GD 665/1995 (art. 5, 6). Nastąpi to po przedstawieniu produktu przez kupującego i stwierdzeniu przez przedstawiciela NANO CORPORATION SRL reklamowanej wady.

 

Wszelkie spory pomiędzy Klientami a Spółką będą rozstrzygane polubownie w pierwszej fazie.

 

Mając na uwadze, że naszym celem jest zawsze mieć zadowolonych klientów, w przypadku problemów z zamówieniem prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@dacobi.pl (czas reakcji 24-48 godzin roboczych)

 

Modyfikacje

NANO CORPORATION SRL zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym czasie w zakresie zawartości strony dacobi.pl, polityki, warunków użytkowania, bez konieczności uprzedniego powiadamiania użytkowników w tym zakresie, chociaż będziemy uważać, aby powiadomić klientów o tych zmianach. Użytkownik dacobi.pl ma obowiązek regularnego sprawdzania regulaminu. Jeśli nie zgadzasz się ze zmianami wprowadzonymi w nich przez NANO CORPORATION SRL, zaprzestaniesz korzystania z witryny. Jeśli użytkownik nadal korzysta z serwisu, uważa się, że zgadza się z wprowadzonymi zmianami. Polityka zwrotów Zawsze masz 14 dni kalendarzowych na podjęcie decyzji, czy produkt jest dla Ciebie odpowiedni. dacobi.pl gwarantuje, że zwróci wartość rzeczy pod warunkiem, że były one w należytym stanie przed zwrotem. Opłata za wysyłkę jest zwracana tylko wtedy, gdy produkt dotrze do klienta uszkodzony. Jeśli klient zwróci produkt z innych powodów, przesyłka nie zostanie zwrócona. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa „konsument ma prawo pisemnie powiadomić przedsiębiorcę o odstąpieniu od zakupu, bez kar i bez podania przyczyny, w terminie 14 dni roboczych od otrzymania towaru”. Nie mamy możliwości odebrać paczki ze zwrotem pieniędzy. Produkty zostaną wysłane w oryginalnej postaci, bez uszkodzenia lub użycia. Daj nam znać, jeśli dokonałeś zwrotu, telefonicznie lub e-mailem. Wartość zwróconego towaru zostanie zwrócona w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania tej informacji. Jeśli nie otrzymamy tej informacji, pieniądze zostaną Państwu zwrócone w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania zwróconych produktów.

Prosimy o przestrzeganie terminu zwrotu towaru. Wartość zwróconego towaru zostanie zwrócona przelewem bankowym. Nowy zamówiony towar zostanie wysłany za pobraniem.

 

Prosimy o zachowanie dowodu nadania zwracanej paczki do końca procesu rozpatrywania reklamacji, aw przypadku zwracanego towaru do czasu zwrotu pieniędzy.

 

Niniejsza polityka zwrotów dotyczy produktów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego dacobi.pl

 

Jeśli myślisz o zwrocie produktu, nie używaj go! Nie możesz korzystać z otrzymanych produktów przed podjęciem decyzji o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży. Prawo do odstąpienia od umowy istnieje po to, aby umożliwić Ci zbadanie produktu tak, jak w sklepie, a nie dać Ci 14 dni kalendarzowych bezpłatnego użytkowania. (Tekst pobrany w całości ze strony internetowej Unii Europejskiej)

Przeznaczenie

 Zgodnie z wymogami ustawy nr. 677/2001 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem tych danych, zmieniona i uzupełniona oraz ustawy nr. 506/2004 w sprawie przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej, NANO CORPORATION SRL ma obowiązek bezpiecznego i wyłącznie do określonych celów zarządzania danymi osobowymi, które nam przekazujesz o sobie, członku rodzina lub inna osoba.

 

 

  Zgodnie z ustawą nr. 677/2001, przysługuje Ci prawo dostępu, ingerencji w Twoje dane, prawo do niepodlegania indywidualnej decyzji oraz prawo do wniesienia sprawy do sądu. Jeśli zapisałeś się do naszego systemu Newsletter, możesz zrezygnować z subskrypcji bezpośrednio z wiadomości, która dotarła na Twój adres e-mail.

 

Osoby trzecie, które mają dostęp do danych osobowych: GLS Courier.

 NANO CORPORATION SRL realizuje wewnętrznie kampanie newsletterowe.

 

 

Aby skorzystać z tych praw, możesz napisać do nas e-mailem na adres info@dacobi.pl

 Jeśli podasz nam swoje dane osobowe, będziemy z reguły wykorzystywać je w celu odpowiadania na Twoje żądania, przetwarzania Twoich zamówień, pośredniczenia w dostępie do określonych informacji lub ofert, rozliczeń. Ponadto, aby wesprzeć relacje handlowe z Tobą, możemy skontaktować się z Tobą w sprawie oferty dacobi.pl, która jest odpowiedzią na Twoje potrzeby lub w celu przeprowadzenia ankiet online w celu lepszego zrozumienia potrzeb naszych klientów. Jeżeli zapisałeś się do systemu Newsletter, będziesz otrzymywać drogą mailową informacje handlowe o naszych ofertach. Jeśli zdecydujesz się nie wykorzystywać swoich danych osobowych, uszanujemy Twoją opcję. Nie sprzedajemy ani nie wymieniamy Twoich danych osobowych stronom trzecim w żaden inny sposób.

 

Dane nieosobowe zbierane automatycznie

 

  Kiedy uzyskujesz dostęp do naszych stron internetowych, możemy automatycznie zbierać (nie przez rejestrację) dane nieosobowe (np. Typ używanej przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego, nazwa domeny strony internetowej, z której przyszedłeś, liczba odwiedzin, średni czas spędzony na witryny, przeglądane strony). Możemy wykorzystywać te dane i przesyłać je do naszych biur, aby monitorować atrakcyjność naszych stron internetowych i ulepszać ich działanie lub zawartość.

 

Bezpieczeństwo

 W celu ochrony Twoich danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą lub zmianą oraz dostępem osób nieuprawnionych dacobi.pl stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, wśród których wymieniamy:

- dostęp do bazy danych odbywa się wyłącznie na podstawie użytkownika i hasła, które są nadawane tylko pracownikom i służą wyłącznie do wykonywania obowiązków;

- wszyscy użytkownicy są zobowiązani do zachowania poufności danych, do których mają dostęp;

- dostęp do danych możliwy jest tylko z urządzeń firmy;

- w odstępie jednego miesiąca (30 dni) tworzona jest kopia zapasowa bazy danych.

- wydruk danych jest wykonywany wyłącznie ze sprzętu firmy, przez wyznaczonych pracowników.

 Zapisz się i wypisz się z newslettera

Zapisanie się i wypisanie się z newslettera strony dacobi.pl jest bezpłatne i dobrowolne oraz oznacza akceptację poniższych warunków użytkowania. Wysyłane wiadomości nie są niechciane i zawsze możesz zrezygnować z subskrypcji, postępując zgodnie z instrukcjami w stopce każdej wiadomości e-mail. Wysyłane wiadomości są zgodne z Ustawą o handlu elektronicznym w zakresie komunikacji handlowej, zgodnie z przepisami rumuńskimi i międzynarodowymi.

 

Nasza firma zawsze stawia klienta na pierwszym miejscu. Dołożymy wszelkich starań, aby zakupy były dla Ciebie wyjątkowe i przyjemne. Zapraszamy na stronę produktów.

 

Zasady dotyczące remarketingu

Na stronach serwisu http://www.dacobi.pl/ za pośrednictwem tagu remarketingowego (tagu remarketingowego) oraz kodu konwersji, otrzymywanego z Google AdWords, zbierane są pliki cookies (numer identyfikujący jedynie przeglądarkę internetową na danym komputerze , a nie osoba). Tag remarketingowy Google zbiera pliki cookie, aby wyświetlać reklamy w witrynach sieci reklamowej Google i w wyszukiwarce Google.

 

Gdy użytkownicy odwiedzają stronę witryny, która zawiera tagi remarketingowe, używany przez nich plik cookie przeglądarki jest dodawany do listy remarketingowej. Lista remarketingowa to zestaw plików cookie użytkownika, generowany przez co najmniej jeden tag remarketingowy.

 

Google AdWords wykorzystuje pliki cookies w celu wyświetlania reklam sponsorowanych na stronach internetowych sieci reklamowej Google oraz w wyszukiwarce Google użytkownikom, którzy odwiedzili strony serwisu http://www.dacobi.pl/.

 

Jeśli nie zgadzasz się na używanie przez Google plików cookie, możesz wyłączyć je za pomocą Menedżera preferencji reklam.